Egypt

Egypt, země pyramid, faraónů, písečných pláží, zlatavého slunce a pestrobarevného vodního světa.

Egypt

Životní tepna Nil

Egypt - Životní tepna Nil

Téměř celé území Egypta leží v tropické zóně sucha. A přesto není celá země pouští, a to díky Nilu, nejdelšímu toku naší planety.

Egypt se rozkládá na téměř jednom milionu kilometrů čtverečních, avšak pouhá čtyři procenta území jsou obydlena. Obrovská africká země, která se přes Sinajský poloostrov rozpíná až do Asie, se stává téměř bez výjimky z pouští a polopouští. Životní tepnou země je Nil, který zemí protéká v délce 1.500 kilometrů a své břehy proměňuje v úrodné oázy. Životodárný vodní tok ústí široce rozvětvenou deltou do Středozemního moře. Zde se nacházejí největší města Egypta včetně hlavního města Káhiry se 12 miliony obyvateli. Podél úzkého, ale velice úrodného pruhu země kolem Nilu žije převážná část egyptského obyvatelstva. V období každoročních povodní mezi srpnem a zářím chrlí Nil do údolí v průměru 8.500 metrů krychlových za vteřinu, a tím umožňuje pěstování krmiva a zimního obilí. Většina egyptských obyvatel žije ze zemědělství. Od výstavby Asuánské přehrady jsou půdní výnosy podstatně stabilnější a životní podmínky podél Nilu se výrazně zlepšily. Obří přehrada reguluje povodně a zadržuje vodu v Násirově jezeře. V oázách a polopouštích žijí Beduíni zabývající se pastevectvím a chovem velbloudů. Počet obyvatel se během posledních 30 let zdvojnásobil.

Egypt - Nil

Nil

Nil je jedinou stálou egyptskou řekou. Se svou délkou 6.670 kilometrů (tato délka je spočítána i s řekou Kagerou, samotný Nil pak má 5.584 kilometrů) je nejdelší řekou na světě (povodí Nilu je 2.881.000 km2). Pramení severovýchodně od jezera Tanganika na území Burundi, a protéká skrze Burundi, Rwandu, Tanzánii, Ugandu, Súdán a Egypt, kde ústí do Středozemního moře rozsáhlou deltou se dvěma hlavními rameny (rozloha delty je 22.000 km2). Do doby, než se spojí s Modrým Nilem, má tok Nilu několik názvů. Ruvyronza, Ruvuvu, Kagera, L. Ukerewe, Victoria Nile, Albert Nile, Horský Nil, Bílý Nil a Nahr an Níl. Dvakrát ročně přináší Nil Egyptu záplavy, a to v červnu a říjnu, které jsou způsobeny zesíleným přítokem Modrého Nilu a Atbary. Díky výstavbě přehrad Asuánu je však jeho tok silně regulován. První malá Asuánská přehrada byla postavena v roce 1902 a roku 1971 byla dokončena druhá Asuánská přehrada.

Historické události, jako expanze faraonského Egypta směrem na jih do Núbie, jsou často upřesňovány v souvislosti s nilskými katarakty. Většinou se však neuvádí, kde se tyto katarakty nacházejí, takže: první nilský katarakt se nachází jižně od Asuánu, druhý několik málo kilometrů jižně od hranic Egypta se Súdánem, třetí kousek pod dvacátou rovnoběžkou, čtvrtý a pátý přibližně ve stejné poloze na osmnácté rovnoběžce (nad městy Karína a Atbara, Nil mezi oběma katarakty vytváří velký k severu vystupující zákrut) a konečně šestý katarakt se nachází několik kilometrů severně od hlavního města Súdánu – Chartumu, přibližně na úrovni ústí řeky Senegal do Atlantského oceánu (západní pobřeží Afriky).

Autor článku: Martina M., Faraon.wz.cz

TOPlist